12-11-2023: Launch event

12 november op de Dam in Amsterdam zullen wij meelopen met de Klimaatmars om het recht om te protesteren ook kenbaar te maken aan alle andere deelnemers via onze t-shirts. Je kunt ons spotten met onze T-shirts of je kunt ons 's ochtends vinden in CREA op Roeterseiland samen met Let Us Speak en Amnesty International Students Amsterdam. We gaan daar samen met ze bordjes maken voor het protest.
Terug naar blog